Vývoj výslovnosti hlásek
dle věku dítěte

Hlásky se začínají přirozeně navozovat v různých obdobích. Vše má svůj čas... Podívejte se na přirozený vývoj výslovnosti jednotlivých hlásek v různých obdobích dle věku dítěte.

do 1 roku

Dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. Mnohem více rozumí, než je schopno říct.

M B P A E I O U D T N J

do 2,5 let

Tvoří jednoduché věty, od 2 let se ptá "co to je", rozlišuje svou slovní zásobu. Říká si jménem.

K G H CH V F OU AU

do 3,5 let

Mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se "proč", rozšiřuje dále slovní zásobu. Říká si zájmenem JÁ. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť.

Zvládá N D T L (i artikulačně) Bě Pě Mě Vě

do 4,5 let

Dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj a umí ho vyprávět. používá minulý a budoucí čas.

Ň Ď Ť Vyvíjí se Č Š Ž

do 6,5 let

Dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. Ukončuje se vývoj řeči.

C S Z R Ř kombinace ČŠŽ a CSZ

Vytvořte si webové stránky zdarma!