Online terapie

Řada dospělých klientů řeší obtíže s narušenou komunikační schopností. Může se jednat problémy ve výslovnosti, v zadrhávání, potíže s řečí po mozkových mrtvicích a další.

K řešení vašich obtíží můžete využít online konzultaci. Může se jednat o jednorázové online setkání, nebo o pravidelnou péči.

Co je k online setkání potřeba?

Potřebujete počítač nebo tablet a dobré připojení k internetu. Nainstalujte si Skype. Kontaktujte mě telefonicky nebo emailem a domluvíme si vhodný den a čas.

Jak setkání probíhá?

Ve stanovený den a čas se spojíme přes videohovor na Skypu. Při terapii s Vámi mohu sdílet různé materiály, fotografie a podpůrné texty. Součástí terapie je shrnující email a zaslání všech potřebných materiálů k domácímu cvičení. V emailu najdete podklady k platbě podle platného ceníku.

Může online terapie pomoci?

Při online terapii jsem pro Vás průvodcem. Směřuji Vás, ukazuji cestu. Pokud věnujete domácímu cvičení dostatečný čas, terapie přinese své plody. Samozřejmě má péče na dálku svoje limity a při určitých obtíží není vhodným řešením. Pak je na společné domluvě hledání jiných terapeutických cest.

Moje zkušenosti s terapií na dálku jsou více než dobré. Mám štěstí na cílevědomé a pracovité klienty, kteří dokážou i přes limity, které péče na dálku přináší, měnit svoje řečové a komunikační návyky a stereotypy. V běžném životě pak mohou být sebevědomější, spokojenější a svobodnější.

Vytvořte si webové stránky zdarma!