Koktavost

Koktavost je jedno z nejtěžších narušení schopnosti komunikace. Všeobecně se u nás pro koktavost nejčastěji používá termín "zadrhávání". Znamená to, že plynulost řeči je neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. V některých případech dokonce koktavý člověk není schopen vydat žádný zvuk. Lidé trpící touto poruchou bývají označováni jako balbutici. Problém vzniku koktavosti patří stále k nerozluštěným záhadám. Probíhá řada výzkumů na poli medicíny, psychologie, logopedie, lingvistiky, díky nimž vznikají stále nové a nové teorie o koktavosti. Žádná z nich však nepodchytila a nepochopila podstatu tak, aby nám byla účinným pomocníkem při terapii.

Koktala a koktá celá řada známých a vlivných osobností. Z mnoha jmenujme Aristotela, Isaaca Newtona, Winstona Churchilla a Lewise Carrolla, za ženy alespoň Marylin Monroe.Statistiky nám prozrazují, že koktaví mají nadprůměrný intelekt a že muži koktají až čtyřikrát častěji než ženy.

Jaké jsou projevy koktavosti?

Mohou se objevovat v různých kombinacích a v různé intenzitě.

  • opakování prvních hlásek, slabik nebo částí slov

  • křečovité napětí ve tváři, na krku i hrudi

  • různé pohyby rukou, nohou i celého těla

  • nekontrolovatelný pohyb rtů a jazyka

  • vkládání nepatřičných slov i vět do plynulé řeči

  • prodlužování hlásek nebo napínání hlasu

  • viditelný zápas s řečí, vyhýbání se určitým slovům či hláskám

  • potíže s pravidelným dýcháním při mluvení

  • změny ve výšce hlasu

Léčba koktavosti

Člověk, který koktá, není nemocný, proto nehovoříme přímo o léčbě koktavosti. Spíše užíváme termín úprava koktavosti. Prozatím zastáváme názor, že koktavost není plně vyléčitelná, nelze jednoduše odstranit. Logoped zná však celou škálu možností jak projevy koktavosti upravit a může pomoci balbutikovi učinit jeho řeč plynulejší a uvolněnější. Život se pro něj tak může stát výrazně snazší a jednodušší, protože schopnost komunikace určuje náš život, naše naplnění a pocity štěstí.

Jak pracujeme s klienty s koktavostí v naší poradně

Snažím se vždy s klientem pracovat celostně. Nezajímá mě jenom jeho řeč, ale celá jeho osobnost. Mluvíme cíleně a systematicky o tom, jak se cítí při projevu, co ho nejvíc stresuje, kde cítí největší slabiny, kde naopak cítí sílu a odvahu a proč tomu tak je. Rozebíráme mluvenou řeč, hledáme kritická místa, hlásky, nahráváme projev. Nacvičujeme měkké hlasové začátky, snažíme se z počátku pouze o "plynulejší koktání". Postupně vedu klienta k plynulejšímu řečovému projevu. Pracujeme s tempem promluvy, s dechem, se záměrným a chtěným koktáním. Nacvičujeme strategie chování v určitých situacích, zpravidla v těch, kde cítí klient největší nejistotu.

Hodně čerpám z terapie podle Malcoma Frasera. Sám je balbutikem a dokáže se na problematiku podívat zevnitř, čerpá z vlastní zkušenosti.

Odkazy, které by vás mohly zajímat

https://balbuticka.komunita.cz 

https://www.balbutik.cz 

https://www.volny.cz/balbus 

https://asociacekoktavosti.cz 

https://bezkoktani.cz/ 

Vytvořte si webové stránky zdarma!