Logopedie v mateřských školách. 
Co byste mohli očekávat?

Na poskytování logopedické péče v mateřské školce není žádná norma. Nejde si ani žádnou takovou službu nárokovat. Velmi záleží na nadšení každého jednotlivého člověka pracujícího v mateřské škole a hlavně na jejím vedení. Přístup v předškolním vzdělávání k logopedii se tedy velmi liší. Je zapotřebí sdělit, že v rámci programu mateřské školy mají všechny děti tzv. řečovou výchovu. Zde provádí děti pod vedením paní učitelky řadu prospěšných cvičení pro rozvoj řeči, nejedná se však o logopedii jako takovou.

Ve školkách se můžete setkat s působením logopedických asistentek. Jedná se o nadšené pedagogy, kteří absolvovali certifikovaný kurz logopedické asistence, nebo mají vystudovaný bakalářský obor zaměřený na logopedii. Mohou působit v oblasti prevence vad výslovnosti nebo provádět nápravu prostých vad výslovnosti. Pracují pod vedením koordinátora logopedické péče v daném kraji a provádějí obrovské množství práce na poli lehkých vad výslovnosti. Pokud je ve vaší školce zmíněná logopedická asistentka a vaše dítě trpí prostou vadou výslovnosti, pak můžete očekávat, že se v předškolním věku dostane vaše ratolest do její péče.

Pokud má vaše dítě závažnou řečovou vadu, pak si musíte odbornou logopedickou péči zajistit sami. Výjimkou mohou být speciální mateřské školy, nebo speciální třídy v rámci běžných mateřských škol, kde může být zaměstnán školský logoped s vysokoškolským vzděláním. Dále Vám může být doporučena přímo logopedická třída MŠ. Těchto tříd mnoho není, ale v každém větším městě při některé z mateřských škol logopedická třída bývá. Zde samozřejmě pracuje logoped se státní zkouškou z logopedie a dětem se pravidelně individuálně věnuje a provádí logopedickou terapii. Počet dětí v logopedické třídě bývá snížený.

Vytvořte si webové stránky zdarma!