Jak to chodí na logopedii?

Lze těžko univerzálně popsat, jak to chodí na logopedii. V základních bodech by se však většina logopedů v postupech logopedické terapie měla shodnout. Proto si je můžeme shrnout. Budete pak přibližně vědět, co máte při návštěvě logopedické poradny či ambulance očekávat.

Úvodní kontakt

Probíhá zpravidla telefonicky, nebo emailem, kdy dojde k objednání na určitý den a přesný čas.

První návštěva

Při první návštěvě dochází k navázání prvotního kontaktu, který je velmi důležitý pro vytvoření pocitu důvěru a nastartování dobré spolupráce. Logoped probere s klientem, nebo s rodičem klienta (dítěte) okolnosti vzniku řečové vady, jejího vývoje, vnímání samotným klientem, okolím a provede logopedickou diagnostiku. Pokud se jeví důležité, aby se k problematice vyjádřil ještě jiný odborník (psycholog, ORL lékař), pak logoped doporučí jeho návštěvu. Na základě diagnostiky je stanovena logopedická diagnóza. Logoped zaujme určité stanovisko vůči logopedické terapii - jejímu průběhu, pravděpodobného trvání a sdělí jej klientovi nebo jeho rodiči.

Další návštěvy

Délka jednotlivých setkání a jejich frekvence je případ od případu značně rozlišná. Záleží na diagnóze, akutnosti, potřebě klienta, zvážení a časových možnostech logopeda. Náplň jednotlivých setkání se odvíjí od potřeb každého jednotlivého klienta.

Vybavení logopedické poradny

V žádné logopedické poradně by nemělo chybět logopedické zrcadlo. Dalších pomůcek může být celá řada: pracovní listy, obrázkové materiály a knihy, fotografie, názorné předměty, hračky, logopedické sondy, rotavibrátor, dřevěné špátle, hudební nástroje, logopedické kostky, hry a skládačky, pexesa, počítač, diktafon, ipad atd... Záleží na logopedovi a jeho metodách práce, finančních možnostech vlastních nebo zaměstnavatele.

Vytvořte si webové stránky zdarma!