Sluchová terapie nově v Jihlavě

03.05.2020

Opožďuje se Vaše dítě v řeči? Má Vaše dítě velké potíže ve výslovnosti? Připadá Vám, jako by nerozlišovalo některé hlásky? Přehazuje slabiky a hlásky ve slovech?

Má Vaše dítě potíže se čtením a psaním? Vynechává při psaní některá písmena? Obtížně skládá hlásky do slov? Zapomíná čárky nad samohláskami? Zaměňuje měkké a tvrdé slabiky?

Těžko se Vaše dítě soustředí? Nepamatuje si, co jste mu řekli? Lehce ho něco vyruší?

Pro všechny děti, které mají výše uvedené obtíže, přináší naše poradna novou terapeutickou techniku. Je to Johansenova individualizovaná sluchová stimulace - JIAS. Jedná se o sluchový trénink na podporu komunikace, čtení, psaní a koncentrace.

Pokud Vás JIAS zajímá, přečtěte si informace na našich stránkách. Pro více informací pak můžete navštívit tyto stránky https://jias.sk/ 

Pokud by Vás tato terapie zaujala a měli byste pocit, že by Vám nebo Vašemu dítěti mohla pomoci, neváhejte mě kontaktovat.

Vytvořte si webové stránky zdarma!