Příspěvek o sluchovém postižení v Listech klinické logopedie

04.01.2021

Přispěla jsem do odborného časopisu, který se věnuje narušené komunikační schopnosti v celé její šíři. Poslední číslo se věnuje tématu sluchového postižení. Příspěvek "Specifika práce logopeda s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem" si můžete přečíst na tomto odkazu: https://casopis.aklcr.cz/artkey/lkl-202002-0008_therapeutic-specifics-of-children-with-severe-hearing-impairments-and-children-with-cochlear-implants.php 

Článek nabízí vhled do specifik práce logopeda, surdopeda -speciálního pedagoga s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem v ranném věku. Vychází z mé dlouhodobé praxe s dětmi se sluchovým postižení v rámci Speciálně pedagogického centra i v soukromé poradně.

Vytvořte si webové stránky zdarma!