Novinky

Už ráno vypadá unaveně a schváceně, má věčně pootevřená ústa, suché rty, kruhy pod očima, dýchá povrchně a často bývá nemocný. Možná i vy máte ve třídě žáka s příznaky, které mohou naznačovat zvětšenou nosní mandli. Ta může způsobit zcela zásadní potíže v komunikaci – u mladších dětí je nejčastější příčinou poruchy zvuku řeči zvané rhinolálie...

Zcela zásadní vliv má neplynulost řeči na osobnost člověka, natož pak dětí. Ty, které trpí koktavostí či breptavostí, nemohou vyjádřit svá přání, pocity či potřeby tak, jak by chtěly, a často jsou pak frustrované. V následujícím, v pořadí již třetím díle seriálu o řečových poruchách se zaměříme právě na poruchy plynulosti řeči. Kdy vznikají a proč?...

Vyskytuje se stejně často jako ADHD a je také podobně závažná. Řeč je o vývojové dysfázii, složitém a komplikovaném narušení komunikační schopnosti. Tato logopedická diagnóza není v běžné společnosti příliš známá, a tak možná ani netušíte, že takového žáka ve třídě máte. Vývojová dysfázie má přitom vliv na celou osobnost. Co si pod ní představit,...

Správná a jistá výslovnost má u dětí zásadní vliv na školní úspěšnost, je důležitá pro zdravé sebepojetí, schopnost prosadit se v kolektivu a mít se rád. Špatnou zprávou pro učitele na prvním stupni však je, že více než 40 procent žáků nastupuje na základní školu s dyslálií. V prvním díle zbrusu nového seriálu o poruchách řeči si ji představíme a...

Přispěla jsem do odborného časopisu, který se věnuje narušené komunikační schopnosti v celé její šíři. Poslední číslo se věnuje tématu sluchového postižení. Příspěvek "Specifika práce logopeda s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem" si můžete přečíst na tomto odkazu: ...

Opožďuje se Vaše dítě v řeči? Má Vaše dítě velké potíže ve výslovnosti? Připadá Vám, jako by nerozlišovalo některé hlásky? Přehazuje slabiky a hlásky ve slovech?

Vytvořte si webové stránky zdarma!