Novinky

Přispěla jsem do odborného časopisu, který se věnuje narušené komunikační schopnosti v celé její šíři. Poslední číslo se věnuje tématu sluchového postižení. Příspěvek "Specifika práce logopeda s dětmi s těžkým sluchovým postižením a s dětmi s kochleárním implantátem" si můžete přečíst na tomto odkazu: ...

Opožďuje se Vaše dítě v řeči? Má Vaše dítě velké potíže ve výslovnosti? Připadá Vám, jako by nerozlišovalo některé hlásky? Přehazuje slabiky a hlásky ve slovech?

Mgr. Naděžda Grznárová | Řeč a komunikace Jihlava a Brtnice
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!